Kubota For Earth, For Life

Dealer Locator

FIND A DEALER

ကူဘိုတာဧရာဝတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (တောင်ငူ)

ADDRESS လိပ်စာ - အမှတ်(၃၆၆) ကျောင်းရှစ်ဆယ်အနောက်၊ နတ်စင်ကုန်း၊ ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်း‌ဟောင်း၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ တောင်ငူခရိုင်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
TEL 09-406667889 / 09-406667879
SERVICE
  • TRACTOR
    Sales, Service, Parts
  • TRANSPLANTER
    Sales, Service, Parts
  • COMBINE HARVESTER
    Sales, Service, Parts